Category: k-plus

กองทุนรวมตราสารหนี้ K-SFPLUS ไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายกองทุนรวมตราสารหนี้ K-SFPLUS ไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย

อัพเดทหลังจากซื้อกองทุนในแอป K PLUS และการเลือกซื้อกองทุนเพิ่ม I EP.7 ข้อมูล ณ วันที่ 08 พ.ย. 64 กองทุนที่แนะนำ K-SFPLUS เหมาะสำหรับใคร • ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ • ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ

รีวิวบัตรเครดิต K-Bank WISDOM ดีจริงมั้ย? ทำไมใครๆก็ต้องมีรีวิวบัตรเครดิต K-Bank WISDOM ดีจริงมั้ย? ทำไมใครๆก็ต้องมี

รีวิวบัตรเครดิต K bank Wisdom บัตร status ใบแรกๆของไทย ที่ใครๆก็อยากมี แชร์ประสบการณ์การใช้จริง ทั้งด้านการเดินทางท่องเที่ยว แลกไมล์ เข้า wisdom lounge ที่สนามบิน, priority pass เข้า lounge ต่างประเทศ